Υπηρεσίες

Η Woodetails προσφέρει τις υπηρεσίες που χρειάζεστε από την αρχή μέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ >> ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ >> ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ >> ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αρχικά γίνεται η μελέτη του χώρου και δίνονται προτάσεις διακόσμησης σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη .Έπειτα γίνεται ο σχεδιασμός του χώρου και των επιπλων και υλοποιούνται οι τεχνικές εργασίες.Ο πελάτης ενημερώνεται κατά την διάρκεια του έργου  για κάθε στάδιο αναλυτικά.